Para dar trela. Manual práctico de fraseoloxía galega (Santiago de Compostela, 2016)

Losada Aldrey, M. Carmen / Cid Fernández, Alba / Fernández Carballido, Xurxo (2016)

Para dar trela. Manual práctico de fraseoloxía galega

Santiago de Compostela: Edicións do Centro para Investigación en Humanidades Ramón Piñeiro

Publicaciones Similares